top of page
Szukaj

Rodzaje seksualności - co warto wiedzieć?

Rodzaje seksualności.

Rodzaje seksualności to temat, o którym mówimy coraz bardziej odważnie. Wiedza społeczeństwa na temat rodzajów seksualności również się powiększa. Odmienność preferencji seksualnych istniała od zawsze, jednakże w większości środowisk była tematem tabu lub była wręcz potępiana przez bardzo długi czas. Całe szczęście świat się zmienia, a wraz ze zmianą ludzie przestają krytykować, lecz rozumieją i uznają różnorodność rodzajów seksualności jako naturalny stan.


Istnieje wiele definicji opisujących rodzaje seksualności. Sprawdź, jakie są rodzaje seksualności oraz poznaj odpowiedzi na pojawiające się w Twojej głowie pytania.


Rodzaje seksualności - jaka jest definicja orientacji seksualnej?


Dobrym przykładem definicji orientacji seksualnej jest cytat Dominica Davies, twórcy Pink Therapy w Wielkiej Brytanii.


 

“Orientacja seksualna oznacza odczuwanie pociągu emocjonalnego, romantycznego czy też seksualnego do mężczyzn, kobiet lub do osób obu płci, lub też do osób, które nie utożsamiają się z żadną płcią.”

Davies, D. (2012), Orientacja Seksualna.

 

Rodzaje seksualności - jak to wygląda?


Wszystkie rodzaje seksualności uważa się za równorzędne, więc w tym obszarze nie może być mowy o zaburzeniach czy patologii. O zaburzeniach seksualności piszemy w tym artykule. Aktualnie świat naukowy wyróżnia siedem rodzajów seksualności:

 1. Heteroseksualizm.

 2. Homoseksualizm.

 3. Biseksualizm.

 4. Transpłciowość.

 5. Queer.

 6. Interpłciowość.

 7. Aseksualizm.

 

„Nie możemy żywić nadziei, że zrozumiemy seks i płeć, jeżeli nie wyjaśnimy naszego stosunku do natury. Seks jest częścią natury. Seks to natura w człowieku”.


Seksualne persony; (C. Paglia,1990).


 

1. Heteroseksualizm.

Ludzie heteroseksualni interesują się przedstawicielami odmiennej płci, a zachowują jak osoby tej samej płci. Co to oznacza? Obiektem zainteresowania mężczyzn są kobiety, a kobiet - mężczyźni.


2. Homoseksualizm.

Homoseksualizm jest to pociąg erotyczny i uczuciowy wobec osób tej samej płci.


 

“Pisząc o homoseksualizmie, poruszamy temat seksualności człowieka, która do niedawna badana była jedynie przez biologię, medycynę i seksuologię, a współcześnie stanowi także przedmiot analizy socjologów i psychologów. Ich badania ukazują, iż zachowania seksualne i preferencje seksualne mają charakter symboliczny, a nie czysto biologiczny, przez co odzwierciedlają nasz sposób bycia i nasze emocje”.

Ciaputa, E. (2011). Jak płeć stawała się rodzajem.

 

3. Biseksualizm.

Biseksualizm oznacza odczuwanie pociągu uczuciowego i seksualnego do obu płci. Nie wszyscy biseksualiści czują pociąg do obu płci w jednakowy sposób, zdarza się, że interesują się jedną z płci mniej lub bardziej intensywnie.


4. Transpłciowość.

Transpłciowość to pojęcie o szerokim znaczeniu określające grupę osób, których tożsamość lub ekspresja płciowa różnią się od płci przypisanej im w momencie narodzin. Transpłciowość to wiele różnych rodzajów tożsamości płciowej. Co to oznacza? Przykładem może być osoba, która urodziła się z męskimi narządami, jednak nie czuje się mężczyzną. Taka osoba może nie utożsamiać się z żadną ogólnie przyjętą definicją płci lub może czuć się np. kobietą.


5. Queer.

Osoby identyfikujące się jako Queer nie określają się płciowo, a kulturowo mają problem z identyfikacją swojej płci. Osoby Queer mogą odczuwać pociąg uczuciowy i seksualny do wszystkich tożsamości płciowych. 47% z osób identyfikujących się jako Queer identyfikuje się jako homoseksualne, 40% jako biseksualne, natomiast 7% jako inne, bliżej nieokreślone rodzaje seksualności.

 

“Termin Queer ma ukazywać rewolucyjny charakter nowo powstającej teorii, ma pozostać pojęciem, które wymyka się wszelkim mechanizmom normalizacji, ma być nieidentyfikowalny i płynny. Co prawda oba ruchy (gejowsko-lesbijskie i queerowe) łączą pewne podobieństwa: zajmują się one rodzajem i seksualnością oraz starają się stworzyć powiązanie między teorią a praktyką polityczno-społeczną, dążąc do wyzwolenia „mniejszości” seksualnych spod opresyjnej heteronormatywności. Różnią się jednak w swoim podejściu do tożsamości. W ramach ruchu lesbijsko-gejowskiego tożsamość stanowi stabilną konstrukcję, teoria Queer mówi o jej płynności i rozchwianiu.”

(Mizielińska 2006: 112–116).

 

6. Interpłciowość.

Interpłciowość to pojęcie odnoszące się do osób, które rodzą się z ciałem nie wpisującym się w społeczne lub medyczne normy typowych ciał kobiecych lub męskich. Ogólnodostępne statystyki mówią o tym, że osoby interpłciowe stanowią 1,7% populacji na świecie. Ciała osób interpłciowych i ich cechy płciowe są w pełni naturalnymi cechami płciowymi.


7. Aseksualność.

Osoba aseksualna nie odczuwa pociągu płciowego do ludzi ani żadnych innych obiektów – po prostu w ogóle nie odczuwa potrzeb seksualnych. Przyjmuje się, że jest to orientacja wrodzona, podobnie jak w przypadku innych orientacji.


Rodzaje seksualności - kiedy mamy do czynienia z zaburzeniami seksualności?


Zaburzenia seksualności to bardzo szerokie pojęcie, obejmujące wiele aspektów dotyczących funkcjonowania człowieka w kwestii seksualnej. Zaburzenia seksualności mogą dotyczyć specyficznych preferencji seksualnych lub z drugiej strony, całkowitej lub częściowej blokady przed sferą seksualną. Zaburzenia seksualności są często powodem problemu, który może objawiać się fizycznie, ale również psychicznie, niezależnie od charakteru zaburzeń. Gdy już pojawi się problem, dotyczy on z reguły nie tylko osoby, którą problem dotknął, ale również partnerkę/partnera. W przypadku zaburzeń seksualności czasem warto skonsultować się z ekspertem, m.in. z dziedzin hipnoterapii lub totalnej biologii.Rodzaje seksualności - co jeśli nie identyfikuję się z nimi?


Kiedy nie możesz utożsamić się z żadnym z powyższych rodzajów seksualności, pamiętaj że wszystko z tobą w porządku. Na świecie nie ma rozróżnienia tylko na kolory czarne i białe, jest cała paleta kolorów i to właśnie jest piękne. Powyższe rozróżnienie jest jedynie standardem, możesz odczuwać że pasujesz do wszystkich kategorii, albo do żadnej. Nie musisz mieścić się w schematach, staraj się zaakceptować wszystkie emocje które ci towarzyszą po przeczytaniu tego artykułu.

W przypadku rozróżnienia seksualności, mogą pojawić się w Tobie najróżniejsze emocje: od smutku, przez gniew, strach, aż do radości, spokoju i akceptacji. Wszystkie emocje, które odczuwasz są ważne. Jeśli czujesz przytłoczenie pamiętaj, że nie warto tego tłumić.


Rodzaje seksualności - jak odkryć swoją seksualność?


Rodzaje seksualności

Odkrycie swojej seksualności może nie być taką prostą sprawą. Jeśli masz do tego wątpliwości, najlepiej skontaktuj się ze specjalistą, który krok po kroku przeprowadzi Cię przez ten proces. Co może pomóc?

 • Porozmawiaj ze specjalistą,

 • Przeczytaj artykuł o tym, czym jest seksuologia holistyczna,

 • Zwierz się zaufanej osobie,

 • Pisz dziennik,

 • Rób swoją ulubioną aktywność - zastanów się, co przynosi Ci na co dzień radość - jaką masz pasję?


Masz więcej pytań? Skontaktuj się z nami na Messengerze, przez formularz zgłoszeń lub zapisz się na konsultację. Do usłyszenia!Na platformie Odkryj Swoje Emocje umówisz się ze specjalistami z dziedziny psychoterapii, hipnoterapii, totalnej biologii i psychosomatyki. W celu uzyskania informacji na temat leczenia farmakologicznego należy skonsultować się z lekarzem psychiatrii lub innym lekarzem prowadzącym.


 

„Niezależnie od zróżnicowania geograficznego, rasowego i ewolucyjnego, dokonującego się w trakcie historycznie uwarunkowanego rozwoju człowieka, biologiczne różnice między ludźmi są niewielkie. Największe różnice między ludźmi, także w zakresie życia uczuciowego i seksualnego, uwarunkowane są kulturowo […]. Podstawą ogromnego bogactwa i odmienności zróżnicowań kulturowych jest duża plastyczność człowieka, sprawiająca, że nawet w podobnych warunkach środowiskowych - i przy istnieniu podobnego podłoża - biologiczno - fizjologicznego, kształtuje się ogromna różnorodność i wielopostaciowość reakcji psychicznych, zachowań, obyczajów i form organizacji społecznych”. „Seksuologia kulturowa”- PWN, 1984.

 

Źródła:

Sell, R. L., & Kowalska, M. (2015). Definiowanie i pomiar orientacji seksualnej–przegląd. Przegląd Badań Edukacyjnych (Educational Studies Review), 2(21), 175-194.

Sell, R. L., & Kowalska, M. (2015). Definiowanie i pomiar orientacji seksualnej

„Seksuologia kulturowa”- PWN, 1984.

Mizielińska 2006: 112–116

Ciaputa, E. (2011). Jak płeć stawała się rodzajem.

Seksualne persony; (C. Paglia, 1990).

Davies, D. (2012), Orientacja Seksualna.

bottom of page