top of page
Szukaj

Style przywiązania w związku. Jak sobie pomóc?


uzdrowienie relacji z ojcem - hipnoterapia

Jako Hipnoterapeutka, byłam świadkiem głębokiego wpływu znajomości i rozumienia stylów przywiązania - na sukces i szczęście par w ich związkach. W tym artykule omawiamy style przywiązania i praktyczne sposoby, w jakie jednostki mogą sobie pomóc. Bazujemy tu na wiedzy medycznej i rzeczywistych doświadczeniach osób, które wzięły udział w naszych warsztatach, spotkaniach indywidualnych.


Style przywiązania - wprowadzenie.


“Bowlby wysunął tezę, że w każdym człowieku istnieje uwarunkowana biologicznie tendencja do tworzenia silnych więzi emocjonalnych z innymi ludźmi, która rozwinęła się u człowieka w środowisku jego przystosowania ewolucyjnego. Do zachowań związanych z przywiązaniem zaliczają się wszystkie te zachowania, poprzez które dziecko utrzymuje lub poszukuje bliskości innej konkretnej i preferowanej przez nie osoby, z reguły matki, w celu otrzymania wsparcia i ochrony. Prowadzą one normalnie do powstania więzi uczuciowej między dzieckiem i matką, a potem również między dzieckiem i innymi bliskimi członkami rodziny. Zaburzenia we właściwym rozwoju więzi przywiązania są natomiast jednym z czynników prowadzących do różnego rodzaju zaburzeń emocjonalnych" (Marchwicki,2004).


Jednym z ważniejszych punktów teorii przywiązania jest założenie, że chociaż zachowania związane z przywiązaniem są najbardziej widoczne i intensywne w pierwszych okresach rozwojowych, to można je obserwować na przestrzeni całego życia ludzkiego, „od kołyski aż do trumny” (Bowlby, 1989)”.


1. Bezpieczny styl przywiązania.


Osoby o bezpiecznym stylu przywiązania charakteryzują się zdrowym poziomem samooceny i pozytywnym nastawieniem do partnera. Są pewni swojej umiejętności skutecznej komunikacji. Będąc wrażliwi i wspierający, szukają i zapewniają wsparcie emocjonalne w zrównoważony sposób.


Chcesz przyspieszyć swój rozwój osobisty oraz otworzyć się na zdrowe relacje? Umów się na spotkanie z Hipnoterapeutą online lub stacjonarnie w Odkryj Swoje Emocje!


"Belsky (1999) podsumował wyniki kilkudziesięciu badań poświęconych omawianemu problemowi. Na ich podstawie stwierdził, że bezpieczny styl przywiązania wykazuje związek z takimi wymiarami opieki matczynej, jak szybkie reagowanie na okazywany przez dziecko stres, umiarkowana i odpowiednia stymulacja dziecka, synchronizacja w interakcji matka-dziecko, ciepło i zaangażowanie w opiekę nad dzieckiem” (Marchwicki,2004).2. Lękowy styl przywiązania.


Osoby o lękowym stylu przywiązania charakteryzują się zazwyczaj wysokim poziomem lęku i niepewności w związkach. Pragną głębokiego związku emocjonalnego i często szukają pocieszenia. Mogą często martwić się o to, że zostaną odrzucone przez partnera.


Lękowy styl przywiązania: co możesz odczuwać?

 • Myślenie: co złego zrobiłem? Czy mój partner jest na mnie zły?

 • Myślenie, że jesteś niewystarczający.

 • Tworzenie negatywnych scenariuszy w głowie.

 • Chęć i próby rozwiązania problemu partnera, nawet jeśli to jest kosztem samego siebie.

 • Strach przed odrzuceniem.

 • Próba kontroli siebie i innych.

 • Poczucie utknięcia w swoich własnych negatywnych myślach i trudnych emocjach.Lękowy styl przywiązania - jak sobie pomóc?

 1. Zaakceptuj siebie takim, jakim jesteś teraz!

 2. Zwiększ pewność siebie: Hipnoterapia może rozwiązać głęboko zakorzenioną niepewność, zwiększyć poczucie własnej wartości oraz zmniejszyć niespokojne myśli i zachowania.

 3. Stosuj techniki samouspokajania: ćwiczenia relaksacyjne, uważność i głębokie oddychanie, aby uspokoić niepokój. Hipnoterapia może ułatwić relaksację i opracowanie skutecznych strategii radzenia sobie.

 4. Komunikuj się otwarcie: Podziel się swoimi obawami ze swoim partnerem, promując zrozumienie i budując zaufanie. Hipnoterapia może pomóc osobom przezwyciężyć lęki i konstruktywnie wyrazić swoje emocje.3. Unikający styl przywiązania.


uzdrowienie relacji z ojcem - hipnoterapia

Osoby o unikającym stylu przywiązania często czują się nieswojo w obliczu bliskości emocjonalnej i obawiają się zależności od innych. Są bardziej skłonni do wycofywania się z intymności i mogą wykazywać emocjonalny dystans.


Unikowy styl przywiązania - jak sobie pomóc?

 1. Zaakceptuj siebie takim, jakim jesteś teraz!

 2. Rzuć wyzwanie podstawowym przekonaniom: Zidentyfikuj i podważ wszelkie przekonania lub lęki, które utrudniają Twoją chęć otwarcia się emocjonalnego. Hipnoterapia może pomóc w odblokowaniu nieświadomych dla Ciebie barier i zwiększeniu dostępności emocjonalnej.

 3. Rozwijaj umiejętności komunikacyjne oraz radzenia sobie z codziennymi wyzwaniami w relacji: angażuj się w działania, które zachęcają do emocjonalnego połączenia i tworzenia więzi. Hipnoterapia może wesprzeć Cię w rozwijaniu zdrowych mechanizmów radzenia sobie i promowaniu wrażliwości.

 4. Szukaj wsparcia: skorzystaj z psychoterapii lub terapii par, aby zająć się głębszymi wzorcami i stworzyć bezpieczną przestrzeń dla autentycznego połączenia. Hipnoterapia może uzupełniać te terapie, odkrywając i uzdrawiając ukryte rany emocjonalne.4. Styl przywiązania lękowo-unikający.Osoby o lękowo-unikającym stylu przywiązania doświadczają intensywnego wewnętrznego konfliktu pomiędzy pragnieniem intymności a strachem przed odrzuceniem lub zdradą. Często wykazują nieobliczalne zachowania, wahając się między odpychaniem partnera a szukaniem bliskości.


Lękowo-unikający styl przywiązania - jak sobie pomóc:

 1. Zaakceptuj siebie takim, jakim jesteś teraz!

 2. Uzdrowienie nierozwiązanej traumy: Hipnoterapia może zaradzić przeszłym traumom, umożliwiając jednostkom uzdrowienie i uwolnienie się od ran emocjonalnych, które mogą powodować strach i lęki w ich związkach.

 3. Rozwijaj odporność emocjonalną: pielęgnuj odporność emocjonalną, aby stawić czoła wyzwaniom w związku. Hipnoterapia może wzmocnić zdolność jednostki do skutecznego regulowania emocji i zarządzania nimi.

 4. Stwórz bezpieczną bazę: zaangażuj się w terapię dla par, aby zbudować bezpieczny fundament zaufania i stabilności. Hipnoterapia może pomóc parom w rozwijaniu zdrowych wzorców przywiązania.
PODSUMOWANIE.


Zrozumienie stylów przywiązania i ich wpływu na relacje zapewnia cenny wgląd w jednostki i ich partnerów. Odnosząc się do tych wzorców i przekształcając je, pary mogą doświadczać bardziej satysfakcjonujących i harmonijnych relacji. Połączenie potężnych technik hipnoterapii, psychoterapii i terapii par może znacząco poprawić samoświadomość jednostki, umiejętności komunikacyjne i dobre samopoczucie emocjonalne, prowadząc do trwałego szczęścia.


Jeśli jesteś zainteresowany dalszym zgłębianiem tych technik lub szukasz wskazówek na swojej drodze do satysfakcjonującej relacji, umów się na spotkanie z naszymi Ekspertami lub weź udział w naszych wydarzeniach: Weekendy z Podświadomością! Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!


Pamiętaj, że droga do satysfakcjonującego związku zaczyna się od zrozumienia i pielęgnowania siebie. Powodzenia!

Literatura źródłowa:

 • Ainsworth, M., Witting, B. A. (1969). Attachment and the exploratory behaviour of one-year- -olds in a strange situation. W: B. M. Foss (red.), Determinants of infant behaviour. IV(s. 113-136). London: Methuen.

 • Bartholomew, K. (1990). Avoidance of intimacy: An attachment perspective. Journal of Social and Personal Relationschips, 7, 147-178.

 • Marchwicki, P. (2004). Style przywiązania a postawy rodzicielskie. Doniesienie z badań. Roczniki Psychologiczne, 7(2), 81-103.bottom of page