top of page

Terapia dla Par
- co warto wiedzieć?

Terapia dla par polega na przeprowadzeniu wywiadu z małżonkami/partnerami przez terapeutę, aby poznać ich relację, sposób interakcji między sobą, ich więź. Dzięki temu terapeuta pomaga postawić hipotezę związaną z podstawową przyczyną lub przyczynami kryzysu w relacji. Następnie terapeuta ustala indywidualny plan, zakładający pracę nad odbudowaniem relacji pomiędzy partnerami/małżonkami. W taki sposób para może zauważyć siebie i swoje interakcje w obiektywny sposób, a docelowo może nauczyć się odpowiednich zachowań i interakcji w zgodzie ze sobą oraz partnerem/partnerką. 

Terapia dla Par - jak to wygląda w praktyce?

Terapia dla par może być skutecznym rozwiązaniem dla partnerstwa/małżeństwa, które boryka się z wieloma problemami w relacji, m.in.:  
 

  • częste kłótnie, 

  • niezrozumienie w relacji,

  • oziębłość, 

  • nieumiejętność rozmawiania o emocjach i uczuciach,

  • nieumiejętność okazywania sobie uczuć,

  • trauma, którą para wspólnie przeszła w trakcie relacji,

  • ogólna niechęć,

  • wiele innych.

 

Powyższe przykłady pokazują z czym między innymi para może pracować w trakcie terapii dla par. Powodów może być wiele. Pamiętaj, że jeśli zauważasz w swoim związku któreś z powyższych problemów, utrzymujących się dłuższy czas, może to oznaczać, że warto umówić się na terapię dla par. Wszyscy specjaliści w “Odkryj Swoje Emocje” działają w nurcie holistycznym, czyli patrzą na człowieka całościowo (łączą umysł i ciało). Terapia dla par w nurcie holistycznym będzie odpowiednim wsparciem dla Ciebie i Twojego partnera/partnerki, by znaleźć odpowiednią drogę do szczęścia. 

Terapia dla Par - dlaczego warto wybrać?

Terapia dla par jest odpowiednią drogą dla osób, którym zależy na wspólnym odnalezieniu drogi do szczęścia, poprzez zlokalizowanie źródła dotychczasowych problemów w relacji, a następnie podjęciu próby naprawy. Częstą przyczyną rozpadu związków jest ignorowanie wzajemnych potrzeb, zamiatanie ich pod dywan, co może być źródłem rozczarowań i frustracji, które tylko namnażają problemów w związku.

Terapia dla Par - kiedy wybrać?

Kiedy warto wybrać terapię dla par? Jeśli po samodzielnych staraniach nie widzisz światła w tunelu, wszelkie próby odbudowania relacji kończą się fiaskiem, zauważasz pewne, stale utrzymujące się problemy w relacji, nie potrafisz zażegnać kryzysu, pewne sytuacje powtarzają się cały czas - to jest moment w którym warto poszukać terapii dla par. 

 

Na platformie Odkryj Swoje Emocje umówisz się ze specjalistami z dziedziny terapii dla par, psychoterapii, psychologii, seksuologii, totalnej biologii, psychosomatyki i hipnoterapii. W celu uzyskania informacji na temat leczenia farmakologicznego należy skonsultować się z lekarzem psychiatrii lub innym lekarzem prowadzącym.

Co o nas mówią : 

Terapia dla par rozpoczyna się od rozmowy z terapeutą. W zależności od terapeuty może być to pierwsza wspólna rozmowa (para i terapeuta) lub rozmowa terapeuty z każdym oddzielnie, a następnie razem. Zarówno pierwszy jak i drugi sposób pozwala zauważyć zachowanie partnerów w stosunku do siebie nawzajem, komunikację, jak okazują emocje i uczucia, jak wygląda w relacji temat zaufania, bliskości i wzajemnego szacunku. Terapia dla par odbywa się za obopólną zgodą. Ilość spotkań zależy od indywidualnej sytuacji w relacji, tego nad czym para chce pracować. Dlatego tak ważny jest wywiad wstępny z małżonkami/partnerami, aby terapeuta mógł ustalić indywidualny plan działania. Terapia dla par, prowadzona przez terapeutę z nurtu holistycznego, wyróżnia się tym, że patrzy on na każdego z partnerów całościowo. Co to znaczy? Postrzega on człowieka, czyli jego ciało, psychikę oraz duszę, jako wspólny system od siebie zależny. Zgodnie z podejściem holistycznym - wszystkie narządy są ze sobą powiązane i wzajemnie na siebie wpływają, tworząc jeden organizm. 

Terapia dla Par - z jakimi problemami terapeuta może pomóc?

Profesjonalne Man Holding Tablet

Marek, 42 lata

"Cieszę się, że trafiłem na Odkryj Swoje Emocje. Dzięki konsultacjom uporządkowałem sobie emocjonalne życie."

bottom of page