top of page

Wsparcie dla Dzieci i Młodzieży - co warto wiedzieć?

Wsparcie dla Dzieci i Młodzieży w Gabinetach Odkryj Swoje Emocje to konsultacje z Ekspertami. Ekspert prowadzący konsultacje wspierające dzieci i młodzież jest psychoterapeutą, który wspiera w nurcie holistycznym. To sposób na całościowe widzenie człowieka jego Ciała, Umysłu i Duszy. Takie podejścia do człowieka oznacza , że traktujemy ciało i umysł jako pełny system. Dzięki łączeniu psychiki i ciała terapeuta podchodzi indywidualnie do każdej osoby i opracowuje indywidualny plan działania i opiekę. Dzięki temu wiemy co skłania ludzi do myślenia lub zachowywania się w dany sposób. 

Wsparcie dla Dzieci i Młodzieży - jak to wygląda w praktyce?

Wsparcie dla Dzieci i Młodzieży to konsultacja z Ekspertem, której celem jest wsparcie, szersze zrozumienie sytuacji, pomoc w sytuacjach kryzysowych i w wielu innych przypadkach. Ekspert przeprowadza konsultację i analizuje jak różne czynniki działają na siebie i wpływają na stan emocjonalny i zachowanie danej osoby. Ekspert bierze pod uwagę różne elementy u różnych osób, ponieważ każdy jest indywidualną jednostką. Generalizowanie przy konsultacjach i terapiach nie jest skutecznym sposobem na odkrycie źródła problemu. Niektóre czynniki, które warto uwzględnić, obejmują stan zdrowia, pochodzenie, wykonywany zawód, dom i osoby, z którymi się mieszka, wykształcenie, zainteresowania, sposób zachowania w grupie oraz to jak dana osoba postrzega dobre samopoczucie lub wystąpienie sytuacji stresowych. Wszystkie te czynniki są niesamowicie ważnym elementem dla terapeuty. Analiza terapeuty wspomnianych czynników jest zatem czymś więcej niż tylko zbadaniem lub stwierdzeniem występujących objawów, z którymi przychodzimy na konsultację.

Wsparcie Dzieci i Młodzieży - z jakimi problemami możemy się zgłosić do Eksperta?

Warto zapisać siebie lub swoje dziecko na konsultację "Wsparcie Dzieci i Młodzieży" w wielu przypadkach, m.in.: 

- depresja,
- nerwica,

- nieumiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach,

- nagła zmiana szkoły,

- rozwód rodziców, rozstanie rodziców,

- śmierć członka rodziny,
- stany lękowe,
- stres,
- różne choroby psychiczne (np. choroba dwubiegunowa),
- trudne dzieciństwo,
- doświadczenie traumy,
- niezrozumienie swoich emocji,
- problem z relacjami międzyludzkimi, 

- różne sytuacje kryzysowe,
- niechęć do dnia codziennego.

To tylko przykłady, w jakich przypadkach możesz skorzystać z konsultacji z zakresu Wsparcia Dzieci i Młodzieży, powodów może być wiele. Bardzo ważnym aspektem jest tutaj fakt, że wszystkie wymienione dolegliwości mogą wpływać nie tylko na naszą psychikę, ale również na ciało, przez co możemy doświadczyć chorób psychosomatycznych. Konsultacja może pomóc Dziecku, jak i Młodemu Dorosłem, odnaleźć odpowiednią drogę, by pożegnać się z problemami i objawami, jak i zapobiec lub zwalczyć choroby psychosomatyczne. 

Wsparcie Dzieci i Młodzieży - dlaczego warto wybrać?

Wsparcie Dzieci i Młodzieży w nurcie holistycznym, jest jednym z najskuteczniejszych wyborów terapeutycznych. W tym przypadku wsparcie obejmuje wiele elementów, co za tym idzie, jest większa szansa na znalezienie pierwotnej przyczyny problemu, zneutralizowanie go i uwolnienie. Wsparcie Dzieci i Młodzieży jest również pomocne w znajdowaniu dokładniejszych i potencjalnie lepszych rozwiązań. To daje możliwość poznania merytorycznych i odpowiednich działań, które mogą prowadzić do długoterminowych zmian i pozbycia się problemu. 

Co o nas mówią : 

Profesjonalne Man Holding Tablet

Marek, 42 lata

"Cieszę się, że trafiłem na Odkryj Swoje Emocje. Dzięki konsultacjom uporządkowałem sobie emocjonalne życie."

bottom of page